Sức mạnh của người phụ nữ

By | June 23, 2016

Rõ ràng là người đàn bà chịu quá nhiều khổ nhọc trong đời, vậy mà vẫn sống mạnh khỏe như thường
Như khi mang thai cho đến 9 tháng 10 ngày, ít khi xảy ra bệnh tật đáng kể. Chẳng những phụ nữ có sức mạnh huyền bí mà còn sống lâu hơn đàn ông.
Cơ thể và bộ phận của đàn bà có một nhiệt độ đều và còn tinh vi hơn đàn ông về bộ phận sinh sản.
Dù tình thế nào, hoàn cảnh nào người đàn bà cũng có thể chịu đựng được cả. Đó cũng là những bí quyết hơn đàn ông rồi, theo sự khảo nghiệm của các Viện khoa học y học thực nghiệm thì người đàn bà có nhiều chất Oestrgene trong toàn cơ thể.
Chất Oestrogene là chất làm cho người đàn bà chịu đựng dẻo dai làm cho có đủ yếu tố sức mạnh tinh thần và luôn cả vật chất.
Thấy rõ ràng hơn hết là người đàn bà chịu quá nhiều sự khổ nhọc trong cuộc đời, vậy mà người đàn bà vẫn sống mạnh khỏe như thường, trái lại đàn ông chỉ có sức mạnh về thân thể một sự chịu đựng nhất thời mà thôi.
Ít khi nào người đàn ông có một sức mạnh tinh thần dẻo dai, và sự chịu đựng về vật chất cũng không bao giờ chịu được một lúc trong một thời gian dài, việc nào, làm nghề gì trong một thời gian nào thì họ lại thấy chán, đổi nghề nghiệp, hay thay đổi công ăn việc làm.
Còn đàn bà thì không bao giờ có sự thay đổi và vẫn chịu đựng được những việc làm dù nặng hay nhẹ dù vui hay buồn.
Yếu tố của sự chịu đựng của người đàn bà là do bộ phận trong thân thể khác hẳn người đàn ông, có đầy đủ những chất cần thiết nuôi dưỡng sự chịu đựng đó.
Không những những bộ phận trong thân thể mà cả sự ăn ở, lời nói của người đàn bà cũng khác hơn. Bởi vậy từ trong thân thể của người đàn bà có đầy đủ những yếu tố cho sự chịu đựng dẻo dai đó và sống với một mức sống cao hơn về tuổi tác.
Người đàn ông sống trung bình chỉ được 60 năm thì người đàn bà có một sức sống trung bình đến 68 tuổi. Bởi vậy người phụ nữ mạnh bạo về tinh thần và thể chất trong mọi trường hợp cần thiết mà không bao giờ than.
Sự tạo sức mạnh và sức mạnh của người phụ nữ là do sự huyền dịu của tạo hóa sắp bày. Nhưng trong hiện tại thì đàn ông cho rằng phụ nữ là phái yếu, vì lẽ người phụ nữ phần đông lệ thuộc vào người đàn ông trong vấn đề hạnh phúc.
Trường hợp nào sinh khó?
Một câu hỏi mà các bà mẹ rất dễ trả lời: khám thai để biết ngày sinh và tránh những trường hợp sinh khó.