Quá trình thụ tinh

By | May 31, 2016

Và khi bào thai lớn, gần có sự thoát ra ngoài thì người mẹ thường hay tiểu tiện mỗi khi bào thai cử động
Khi trứng rơi vào tử cung và đã được đậu thai, trứng sẽ bám vào màng trong và từ đó nảy nở. Sự nảy nở có một thời gian nhất định là 9 tháng 10 ngày chẵn. Thật là kỳ diệu và lạ lùng nhất về sự thụ thai và sự nảy nở của hài nhi.
Khi đã mang thai, thì màng bụng thường hay chuyển động, có một sự khác biệt, mà ai cũng có thể biết những sự khác biệt đó là sự khác biệt là do sự lớn mạnh của trứng để biến thành một hài nhi.
Chính trứng đã tự tạo lấy những hình thể, lúc đầu những hình thể mọc lên bằng những bộ phận nhỏ. Sự tăng trưởng cùng lúc với sự nảy nở của trứng, dần thành một hình thể nằm co lại, những lúc mà hình thể đó cử động, người đàn bà cũng tự thấy những khó chịu chớp nhoáng.
Và khi bào thai lớn, gần có sự thoát ra ngoài thì người mẹ thường hay tiểu tiện mỗi khi bào thai cử động.
Việc đầu tiên của sự thụ thai, khi trứng bám vào màng sau của tử cung thì lớn mạnh dần tạo thành những tế bào để tiếp nhận máu và Oxy để nuôi sống bào thai. Sự nuôi dưỡng bào thai do các tế bào tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ trong cơ thể của người mẹ.
Lúc đó, trứng sẽ biến đổi từ hình thái này qua một hình thái khác. Sự biến đổi của nó không phải chỉ để tượng hình mà còn chống lại với sự dính với tử cung và mọi hình thức khác.
Phải nhìn nhận rằng sự kết tinh để biến đối tượng hình hài nhi trong bụng của người đàn bà là do một sự huyền vi của tạo hóa bảo vệ cho sự sinh tồn của con người.
Muốn biết về sự biến đổi của trứng qua từng phút giây, ta hãy biết qua sự trưởng thành của trứng qua từng giai đoạn.
Khi bào thai bám vào màng sau của tử cung, trong một thời gian ngắn thì trứng tự tạo ra một bức màng mỏng để tiếp nhận sự bồi dưỡng cho sự lớn mạnh của trứng và chính màng mỏng đó sau trở thành nhau tùy theo sức lớn của trứng. Nhau sẽ nuôi dưỡng hài nhi ăn liền với cuống rốn đứa bé.
Và khi trứng ở vào độ một tháng hay hơn thì sẽ biến tạo thành một cái ống cứng và nhỏ chạy dài từ trên xuống dưới của trứng đang biết lần và chính ống đó sau này sẽ là xương tủy, não, óc của hài nhi. Tuy nhiên ở vào phía dưới còn có thêm một cái ống khác. Ống đó sẽ tạo ra mắt, mũi, miệng và bộ phận tiêu hóa và các bộ phận khác ở phía dưới.