Nuôi dưỡng tóc

By | July 2, 2016

Việc săn sóc tóc là cũng để nuôi tóc cho khỏi rụng, khỏi hư làm cho tóc sống, tức là tóc đen láng
Lối chải tóc cũng phải thật kĩ, dùng bàn chải hay lược mềm chải thật nhẹ, lấy tay ép nhẹ trên mái tóc và vuốt theo lược hay bàn chải. Chải từ lọn, hết lọn này đến lọn khác cho đều. Nếu gặp tóc rối thì phải chải thật mạnh. Mỗi ngày phải săn sóc tóc một lần. Khi chải xong phải ướp tóc bằng thứ dầu tốt để nuôi tóc cho mượt và láng.
Muốn nuôi tóc, nên dùng thuốc mỡ làm bằng tủy bò chà vào da đầu và mỗi ngày một lần trước khi chải tóc. Có nhiều trường hợp tóc nhờn thì nên dùng chất mỡ (thuốc) có pha chất goudron.
Chà da đầu hàng ngày, nếu bị uốn tóc quá nóng, dòn thì cũng hết sau đó. Muốn giữ tóc đừng bị tóc đỏ thì nên giữ tóc khỏi bị nắng nhiều bằng cách là đội nón mỗi khi đi ngoài nắng.
Việc săn sóc tóc là cũng để nuôi tóc cho khỏi rụng, khỏi hư làm cho tóc sống, tức là tóc đen láng, và lúc nào cũng giữ được một mái tóc đẹp.
Khi săn sóc mặt cho đẹp, mà không biết nuôi tóc nghĩa là không biết giữ gìn sắc đẹp.
Muốn đẹp tất cả, thì việc nuôi tóc cũng là một trong những bí quyết làm đẹp của bạn gái.
Phần kết
Trong một xã hội vừa tiến bộ, nền văn minh u Mỹ như một trận cuồng phong làm cho phụ nữ có ít nhiều thức tỉnh! Không còn theo lối cổ xưa, nghĩa là người con gái chỉ ở trong cái luật lệ khắc khe của gia phong. Vì vậy mà tầm hiểu biết không được sâu rộng để làm cho mình vừa hiểu biết vừa phục vụ cho vấn đề hôn nhân hạnh phúc.
Sự tiến bộ của u Mỹ là một luồng gió mạnh thổi vào vùng đất có ngàn năm văn hiến, có một phong tục cổ truyền lâu đời nhất làm thức tỉnh cho bao nhiêu người và luồng gió đó sẽ làm mức khởi điểm cho sự tiến bộ chung của nền văn hóa vùng Đông Nam Á, nhất là người phụ nữ Việt Nam bởi chịu ảnh hưởng của sự tiến bộ đó mà tâm trí có nhiều thay đổi đáng kể.
Bao nhiêu luật lệ cổ xưa đồng nhất, cũng vì sự tiến bộ mà dần dần lui vào dĩ vãng. Bởi có một sự đồng nhất quan niệm từ trong tâm trí của các bậc làm cha mẹ, và phân định rõ ràng về tình trạng hôn nhân của giới trẻ theo nhất thời và do sự tiến bộ càng ngày càng vượt bậc cho đến khi nguyên tử phục vụ con người.
Bởi sự thức tỉnh của các bậc làm cha mẹ, và cũng là một sự thức tỉnh của tuổi trẻ với một quan niệm về hôn nhân tùy theo hoàn cảnh và thời gian và do sự nhất định tự do của tâm hồn và nguồn rung cảm.