Nhiệm vụ đặc biệt – Phần 1

By | July 25, 2017

Nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ nguyên chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam (10/7/1909 – 10/7/1994)
Đồng chí Võ Thị Giác là cơ sở của ta hoạt động bí mật trong thị xã Tuy Hòa từ năm 1955. Giác cùng với Võ Thị Kim và Trần Thị Cháu đã móc nối giải thoát được một số cán bộ, đảng viên bị giam giữ. Vì vậy, bọn mật thám theo dõi bắt giam tra tấn chị nhiều lần, nhưng chẳng khai thác được gì, chúng buộc phải thả chị. Vào đầu năm 1960, trong cùng các cơ sở tuyên truyền móc đưa thanh niên Tuy Hòa tham gia giải phóng, thì chị được gọi vào căn phòng đồng chí Bốn Minh, Bí thư Thị ủy Bốn Minh nói: “Trung ương, Khu ủy tỉnh ủy giao cho cơ sở thị xã Tuy Hòa một nhiệm vụ đặc biệt: phải tìm mọi cách giải thoát cho bằng được luật sư Hữu Thọ”.
Sau truyền đạt mệnh lệnh này thì cơ sở Nguyễn Sự. Ít lâu sau, qua một cơ sở mật khác, họ bắt được liên lạc luật sư. Cuối cùng họ quyết định đưa và bà Thừa Hoàng giao tiền cho cháu bí mật đia mua một chiếc xe. Theo kế hoạch đúng 18 giờ 30 phút ngày 10 – 9 – 1960 người cháu sẽ đưa xe giao cho Giác để Giác giao cho Sự. Khi đạp xe ngoắt ngoéo tránh mắt bọn chúng rồi đưa xe đến nhà thương, nơi mà Thọ đang bị quản thúc chữa bệnh. Thọ nhận xe và tự đạp xe theo cơ sở đến chùa Núi Cam vào lúc 19 giờ 30 phút. Một hội trinh sát đón sẵn sẽ đưa ông Thọ đi liền, giao cho trung đội quân giải phóng tiếp đón và hộ tống luật sư lên căn cứ Tỉnh ủy Phú Yên để về Trung ương.
Đến ngày 10 – 9, đúng giờ hẹn, Giác chờ mãi chẳng thấy ai đưa xe đến, bèn đi tìm mới biết trên đường đi giao xe, người cháu đã bị bắt và bị đánh đau quá, đã khai đi giao xe cho Giác để đưa ông Thọ ra. Chỉ mới biết như vậy thì Giác đã bị bắt. Ở nhà thương, quá giờ hẹn đã lâu không thấy động tĩnh gì, ông Thọ biết có trục trặc gì đây, thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Ngoài đường xe cộ địch chộn rộn, bọn lính la ó, bố ráp.
Sáng 11 – 9, Sự biết Giác và người cháu đã bị bắt, kế hoạch đã bị bại lộ, anh liền đạp xe lên núi Sầm đẻ cấp báo cho trên biết. Nhưng đã chậm. Tên công an khát máu Phan Bá Trác đã phục sẵn, bắt Sự đưa về trụ sở Hội đồng Hòa Trị, đánh đập Sự rất dã man. Sự sợ bị đánh đau quá không chịu nỗi sẽ khai ra hết, nên anh đã lấy chiếc kiếng đen đeo mắt ra đập vỡ.