Ngành hóa học, dược phẩm

By | July 11, 2016

Ông cũng làm sống lại mối quan tâm về Doctrine of Signatures
Ông đã trở thành người có ảnh hưởng lớn đến ngành hóa học, dược phẩm thông thường và thảo dược và liệu pháp vi lượng đồng căn (nguyên lý “dĩ độc trị độc). Ông cũng làm sống lại mối quan tâm về Doctrine of Signatures – nguyên lý cổ cho rằng hình thức bên ngoài của thực vật cho biết các bệnh nó sẽ chữa trị – và ông khẳng định giá trị của các thảo dược mọc ở địa phương.
Sự ủng hộ tích cực của Paracelsus về các thảo dược địa phương về sau đã được Nicholas Culpeper tán thành, ông ủng hộ các nhu cầu của thường dân. Phương pháp của Culpeper phối hợp với khoa chiêm tinh và kinh nghiệm cá nhân của liệu pháp sử dụng các thực vật địa phương. Cuốn sách thảo dược của ông có tên English Phsitian được xuất bản vào giữa thế kỷ 17 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất.
Chủ nghĩa duy lý mới
Cho tới cuối thể kỉ 16, phần lớn cách chữa bệnh dân gian đều dựa vào khái niệm hoạt động của tự nhiên cùng với các khả năng tự lành của cơ thể, có thể được hỗ trợ và tăng cường bằng thảo dược thích hợp. Trong y học Trung Quốc, qi (khí) là năng lượng chính yếu để duy trì sự sống và sức khỏe, trong y học Ấn Độ, là prana và ở phương Tây, các nhà nghiên cứu thảo dược gọi là “sinh lực”. Tuy nhiên, với sự chứng minh y học mới, các khái niệm này gợi lại sự thiếu hiểu biết và mê tín một phần của cách chữa trị thời xưa. Sự chuyển hướng sang cách chữa bệnh bằng thảo dược và cách chữa bệnh theo khoa học đang tăng lên vào đầu thế kỉ 19, ngay cả các nhà khoa học có thể đã không tán thành, cuối cùng cũng tham gia vào nghiên cứu và khám phá ra cách phân lập các hóa chất từ thực vật.
Những người mới định cư
Bất kỳ khi nào dân chúng châu u đến sống ở một nơi nào đó vào thế kỉ 18 đến 19, họ khó kiếm được thuốc của châu u hoặc thuốc thường mắc tiền. Do đó những dân định cư thường dựa vào dân bản xứ để tìm hiểu thông tin về công dụng trị bệnh của những thực vật bản địa.
Ở Bắc Mỹ, Samuel Thomson đã phát triển một cách chữa trị bệnh tật đơn giản và thích hợp cho những người dân mới định cư. Thực ra, phương pháp của ông là hình thức đầu tiên của liệu pháp tự nhiên, một cách chữa bệnh trong đó các triệu chứng được trị bằng thảo dược, thực phẩm sẵn có tự nhiên và không khí trong lành.
Y học phương Tây
Trong thế kỉ 19, sự ảnh hưởng của các loại thuốc thông thường từ phương Tây đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc chữa trị ở Trung Quốc và Ấn Độ.