Nên biết bản chất của đàn ông

By | May 10, 2016

Sự thành công về lý luận của người đàn ông là do sự đồng nhất tán trợ của người đàn bà
Bản chất của người đàn ông thường không như bản chất của người đàn bà, con gái. Bản chất của người đàn ông thì chủ động, sáng kiến theo cá tính để phụng sự nhu cầu cho hạnh phúc và khả năng sinh hoạt hàng ngày. Những lý luận của người đàn ông thường xảy ra dù không trúng, nhưng họ cũng vẫn có thể cho đó là lẽ phải của họ khi họ muốn nói. Khi muốn làm công việc gì, người đàn ông thường lấy hết yếu tố sau đó suy luận, kinh nghiệm rút ra những yếu tố cần thiết tạo ra chương trình hoạt động, vì vậy hay có sự bất mãn của người đàn bà cho nên nhiều khi người vợ được cho là kém hiểu biết rộng rãi.
Người đàn bà trái lại vì bản chất thầm kín và sâu đậm của mình trong thâm tâm ít khi thay đổi, còn người đàn ông thì bối cảnh hay vì quá lo âu vì thường đi xa so với căn bản hiện có. Người đàn ông thường cho những lý lẽ thực tiễn của mình là đúng, còn đàn bà thường suy luận rồi mới lý luận sau! Tuy nhiên, giữa hai bản tính vẫn có sự đồng nhất về căn bản thực tế. Người đàn bà lấy nội tâm cứu xét, lý luận, người đàn ông thì căn cứ vào việc nghiên cứu của mình.
Sự thành công về lý luận của người đàn ông là do sự đồng nhất tán trợ của người đàn bà, song bao giờ người đàn ông cũng muốn hơn. Đó là một sự mâu thuẫn. Nhưng lấy luật bù trừ thì cả hai đều bằng nhau về suy luận và lý luận. Nhưng nếu người đàn bà không nhường nhịn khi người đàn ông tự suy tôn mình là một điều có thể gây ra xích mích.
Người đàn bà phải biết khéo léo, cũng như người đàn ông thì cả hai đều thành công trong việc hoạt động, hưởng được những cái lợi mà người đàn ông hay đàn bà làm được.
Nếu có sự bất đồng với nhau, chẳng qua là cả hai vì tự ái mà không khéo léo dung hòa để cùng hưởng lợi. Sự đồng nhất về tư tưởng cũng như về suy tính càng đưa hai người vào chỗ thành công mỹ mãn.
Người đàn ông bao giờ cũng chịu sự nặng nhọc nhiều hơn, lo nghĩ nhiều hơn và làm việc nhiều hơn người đàn bà. Khi họ muốn tự mãn thì phải khéo để cho họ được vui và sau đó thì người đàn bà muốn gì họ cũng chiều.
Đây là một vấn đề tâm lý tình cảm, bạn cần hiểu biết người đàn ông bao nhiêu thì bạn càng thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Bạn có thể làm một quyển nhật ký, phân từng ngày và từng tháng. Bạn ghi rõ ngày tân hôn và ghi những gì làm được và không được trong ngày, bạn không thể ghi không mà phải có những dòng phê bình do chính bạn hiểu.