Lời ăn tiếng nói của người vợ

By | June 21, 2016

Bà không nên hỏi những chuyện gì ngoài phạm vi xã giao
Bà coi chừng sự ăn nói của bà sẽ làm có sự bất đồng nên đưa ý kiến là tốt hơn. Bà không nên hỏi những chuyện gì ngoài phạm vi xã giao và những công việc có liên quan đến vấn đề chuyên môn mà thôi.
Đừng xía vào công việc của người khác. Đừng bao giờ cho thấy việc làm ăn gì của chồng mình cũng hiểu biết và đem nói ra. Đừng nên nói chuyện ghen tuông hay xúi giục ghen tuông vì như vậy là hoài công trong việc xây dựng sự nghiệp của chồng mà còn gây thêm phiền phức cho chồng.
Những việc trên đây, nên nghiên cứu và thực hành và quý bà sẽ thành công ngay trong việc phụ chồng xây dựng sự nghiệp trong tương lai.
Phần 06
Khi cần sự an tâm
Trong việc vợ chồng làm sao khỏi cảnh cơm không lành, canh không ngọt, chuyện xích mích thường xảy ra, hay vì việc làm ăn, muốn kinh doanh sự nghiệp, nhất là người chồng đi xa hay có vợ lẽ. Những lúc này các bà vợ thường tìm một sự an tâm hay chỉ dẫn bằng những lý lẽ của một sự nhiệm màu nào đó, mà các thầy tướng số hay bói toán là đại diện. Bởi nhờ vậy mà các ông thầy bói đột nhiên phát đạt, không hiểu các ông thầy đó đã học được ở đâu? Có được giao phó sự màu nhiệm hay không? Và trình độ hiểu biết của họ ra thế nào? Ấy vậy mà các bà vợ có việc gì thắc mắc trong lòng thì đến ngay đó để tìm một sự an tâm hay chỉ dẫn.
Có nhiều gia đình vì việc bói toán mà bị ám ảnh hay thường bị rối rắm vì vấn đề này.
Tất cả những vấn đề mà các bà hay cô thường đi bói toán thường là việc tình duyên rắc rối, việc làm ăn đổ vỡ, hay người chồng bỏ phế gia đình.
Dĩ nhiên, là đó thuộc về tâm lý, người có việc lo buồn về nội tâm và cần đến sự an tâm thì hay thổ lộ tâm tình. Thầy bói không phải là một bậc vĩ nhân như Gia Cát Lượng đoán đâu trúng đó, mà đánh ngay tâm lý, và khi đó một sự thổ lộ tâm tình của các bà sẽ là nấc thang cho họ leo lên.
Một người mà trước nay thường hay la cà ở quán rượu, nhà hàng để đánh giày mướn hay chạy bàn nhưng nhờ anh ta bây giờ đổi ra bói toán và bây giờ nhờ đó mà trở thành giàu có.
Sự thật là “nghề” đoán số mạng, hay bói toán rất dễ làm, dễ đến nỗi những người lười biếng không biết làm gì, đổi qua “nghề” này thì cuộc sống an nhàn và sung sướng hơn. Mỗi ngày ngồi gốc cây chỉ cần hai người đến bói là đủ sống cả ngày.