Làm phật ý chồng

By | June 8, 2016

Cần phải thảo luận và đồng quan điểm và luôn luôn tôn trọng ý kiến của chồng
Người chồng sẽ rất bực tức, không dám nói ra vì có bạn, và như vậy là mình không lo cho chồng rồi, và lúc đó vì mời người bạn về ăn canh chua, mà không phải canh chua thì sượng sùng làm sao.
Cũng như bữa nay chồng dặn vợ rất cẩn thận là mua hai con vịt đãi bạn bè – khi đi chồng đinh ninh rằng vợ mình mua hai con vịt, mà mời bạn bè đến làm tiết canh thì vợ lại mua hai con gà. Thực là một sự khó chịu, chính khi mình ở vào trường hợp người đàn ông cũng vậy.
Cần phải thảo luận và đồng quan điểm và luôn luôn tôn trọng ý kiến của chồng. Biết rằng tuy là tình chồng vợ, song khi mà hai ý kiến không đồng nhất thì khó mà sống chung nhau lâu dài được.
Tôn trọng ý kiến của nhau là một sự việc làm cho vừa lòng nhau, làm cho cả hai đều thấy vui sướng, một người được thỏa mãn và một người làm được sự thỏa mãn đó, tức là cả hai đều trọng nhau và thương nhau.
Một người vợ hoàn toàn là ít khi nào phạm vào những lỗi lầm đáng kể trên. Phải quan niệm sống chung giữa vợ chồng là sự đồng thuận trong quan niệm, tư tưởng cũng như ý kiến của nhau.
Ý kiến và sự đồng nhất tư tưởng là một điều quan trọng giữa hai vợ chồng muốn sống cho trọn vẹn cuộc đời. Hình thái của cuộc sống chung hạnh phúc nó không phức tạp như sự phức tạp của cuộc sống, mà trái lại nó có một cái gì như thiêng liêng và cao quý nhất của con người.
Vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội
Người phụ nữ đối với gia đình giữ một vai trò thật là quan trọng, ngoài việc là làm tất cả công việc cho gia đình hạnh phúc, như lo việc ăn uống, chăm sóc con cái, lo cho chồng và lo cho sự đồng hòa tiền bạc mà người chồng làm ra được, làm sao cho sự tiêu hao vừa tầm mức của số tiền làm ra được. Còn biết bao nhiêu việc nhỏ nhặt nữa mà người đàn bà cần phải thu xếp sao cho gọn gàng và đầy đủ.
Lối sống của người đàn bà Việt Nam trong gia đình thật là hệ trọng và lúc nào cũng thấy mang một trách nhiệm nặng nề. Nếu cần chia ra thành từng giây từng phút với công việc của gia đình, thì người đàn bà phải làm không lúc nào nghỉ. Bởi vì riêng người phụ nữ Việt Nam phải theo những cổ tục khắt khe và chưa bỏ được hẳn và không có hoàn cảnh sống theo lối đàn bà Âu Mỹ. Lại nữa bối cảnh của gia đình người Việt Nam khác hơn bối cảnh của gia đình Âu Mỹ.