Hôn nhân trong thời đại mới

By | May 9, 2016

Khi muốn bước vào hôn nhân, trai hay gái đều phải có sự trưởng thành về nội tâm
Thật vậy, có rất nhiều quan niệm sai lầm về việc hôn nhân đã không thành mà còn đưa cuộc đời vào con đường tối tăm, sa vào vực thẳm không có một định hướng rõ ràng về hôn nhân.
Bởi vì, trong cuộc xây dựng hôn nhân không thành tựu là vì chúng ta thiếu về tâm lý. Chúng ta chỉ biết đến tình cảm và không cần đến sự tìm hiểu sâu rộng.
Khi muốn bước vào hôn nhân, trai hay gái đều phải có sự trưởng thành về nội tâm. Chúng ta phải hiểu biết tâm lý và nhờ sức mạnh nội tâm để tìm hiểu người kia có thật tình yêu mình. Sự hòa hợp giữa sức mạnh nội tâm và tìm hiểu tâm lý đem hôn nhân đến chỗ hoàn toàn có một giá trị tuyệt đối.
Nói một cách khác, trước khi bước vào hôn nhân cần phải biết mình và biết người muốn cùng mình xây dựng hôn nhân. Hôn nhân cũng giống như một sự sống cộng đồng giữa hai người nam và nữ.
Mỗi lời nói của người đối diện là một cuộc đối thoại về tâm lý, cuộc đối thoại cố tình làm lung lạc tình cảm lẫn nhau, lúc đó cả hai đều dùng những đòn cản tâm lý, vậy thì bạn phải cần mở mặt trận tâm lý để tìm hiểu người đang đối thoại với mình. Ngoài việc đối thoại tâm lý còn có những hành động đó, chúng ta cần chú ý hơn hết để xem kẻ đối thoại có thật sự yêu mình và có nghĩ rằng tình yêu đó sẽ đi đến hôn nhân?
Nếu là nam phái thì lại hành động có vẻ cuồng vội và cứng rắn, nhưng nếu là nữ phái thì dịu dàng, tha thiết hơn. Nhờ những hành động đó mà bạn có thể đánh giá giá trị cho cuộc đối thoại về tâm lý. Nếu bạn tỉ mỉ xem từng hành động của kẻ đối thoại bạn sẽ phân tách rõ ràng với các điểm sau đây:
Hành động lần đầu là hành động của một kẻ muốn chiếm đoạt nên uyển chuyển nhẹ nhàng, và khi đã chiếm đoạt được sẽ là những hành động có tính cách lừa đảo và mua chuộc thành công thì liền đi đến những hành động va chạm nhẹ nhàng, hành động tìm thái độ và sau đó kẻ chiếm đoạt bắt đầu bằng những hành động va chạm mạnh mẽ, dối gạt và đòi hỏ thỏa mãn.
Nhưng nếu là kẻ đối thoại muốn đi đến hôn nhân thì chỉ còn hai hành động trên và tỏ vẻ đứng đắn hơn. Bởi tâm lý hiểu rằng, thế nào rồi họ cũng thành công bằng hôn nhân mà không cần lừa dối và có những hành động mạnh mẽ làm cho mất hết giá trị của cuộc hôn nhân sắp tới.