Để con bớt lười biếng

By | May 29, 2016

Hướng dẫn chúng học bài, phải có chừng mực, muốn chắc hơn bắt buộc chúng phải theo thời gian biểu
Cần phải tìm những cuốn sách vui, hấp dẫn, lành mạnh cho chúng đọc và thích. Khi đó hướng dẫn chúng học bài, nhưng phải có chừng mực, muốn chắc hơn bắt buộc chúng phải theo thời gian biểu và sau đó ít lâu đứa trẻ sẽ hết lười biếng ngay.
Nguyên tắc dạy con
Trẻ em có một cuộc sống với một tâm lý riêng biệt, tánh tình của chúng cũng không đồng nhất. Cho nên hay có những tự ái trầm trọng, các bà mẹ đừng nên chạm vào tự ái của đứa trẻ.
Đứa trẻ khi đã nhất định một việc gì mà không làm được thì thường hay tức giận nuối tiếc. Vậy chúng ta cũng nói theo nó và dùng những lời lẽ cho nó thấy vui lòng hơn.
Trong những cơn xúc động, đứa trẻ ít khi hiểu nó và dùng những lý lẽ gì nó cũng ít nghe theo. Lúc đó chúng ta chỉ cần hiểu nó và ngọt ngào, thông cảm cho nó vì sao nó xúc động, tự nhiên lòng nó sẽ dịu hiền.
Vậy, trước khi dạy con điều cần thiết nhất là bạn cần phải thông suốt và truy nguyên ra sự việc, rồi ôn tồn khuyên nhủ nó thì kết quả hơn. Khi cơn giận của nó nổi lên thì nên chiều nó một chút và chỉ trong nháy mắt, cơn giận của nó lắng xuống, ta rầy nó sẽ nghe theo.
Nguyên tắc dạy con không cần roi vọt, trừ một vài trường hợp đặc biệt phải dạy bằng roi vọt tượng trưng mà thôi.
Phương pháp OGINO và thuốc ngừa thai
Có những đôi trai gái khi gần nhau, sự sinh sản quá nhiều, khả năng gia đình lại yếu kém. Nhưng tình thương mặn mà, khó mà không gần nhau được. Lúc đó vì sinh sản quá nhiều, chính người đàn bà cũng không còn thích sinh nở nữa. Cả hai đều đồng ý dùng những phương pháp ngừa thai.
Phương pháp ngừa thai của OGINO và KNAUSS được khảo nghiệm và truyền bá để cho những người muốn thụ thai hay không muốn thụ thai tùy ý. Phương pháp này đã làm sôi nổi không ít một thời gian từ u sang Á.
Nhưng phương pháp này có tính cách chỉ dẫn đại khái nên sự thụ thai và không thụ thai không có kết quả bao nhiêu, vì rằng những người dùng không đúng lời chỉ dẫn hay do kình kỳ trồi sụt mà không thể thực hành theo ý muốn. Tạo ra một sự ngờ vực cho những gia đình dùng đến phương pháp này. OGINO và KNAUSS đã nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này. Một sự trùng hợp giữa OGINO Và KNAUSS đã làm cho mọi người rất tin tưởng. Để giải thích rành mạch về cách thức bên Âu Mỹ có kèm theo các bản chiết tính, khi có người muốn dùng đến phương pháp này thị hiểu được một cách tường tận.