Dạy dỗ con trẻ

By | June 18, 2016

Đối với những đứa trẻ thì không nên dùng roi vọt, chửi mắng, vì như vậy làm chúng sinh lờn
Nếu chúng không vâng lời, với đủ mọi cách thì nên bỏ lửng chúng một thời gian nhất định. Những lúc đó chỉ nhắc nhở những gì chúng phải làm, như ăn uống, tắm rửa và khi chúng ý thức được sự cần thiết của sự dạy dỗ, lúc đó sẽ hành động.
Đối với những đứa trẻ này không nên dùng roi vọt, chửi mắng vì như vậy làm cho chúng sanh lờn và khó bỏ tật lỳ lợm.
Sự giáo dục những đứa trẻ lỳ lợm rất cần thiết nhưng phải tùy theo lúc chúng trở nên một bản tính thuần hậu hơn, nhất là ban đêm, chúng thường bị ràng buộc bởi giấc ngủ. Làm thế nào chúng cũng phải gần mỉnh trước khi đi ngủ.
Trẻ em nhát cũng vậy, đó cũng là bản tính tự nhiên của chúng.
Vậy khi gặp một đứa trẻ nhát gan, tốt hơn hết là người mẹ phải cần giải thích cho chúng rành mạch khi chúng thấy sợ sệt một điều gì.
Những đứa trẻ nhát cũng bị nhiều ảnh hưởng bởi cha mẹ chúng, vậy muốn chữa trị một đứa trẻ nhát gan thì cha, mẹ đừng làm việc gì nhút nhát trước mặt chúng. Đừng nên đàn áp đứa trẻ trong lúc nó đang sợ và cũng đừng dùng lời hăm dọa với chúng.
Đàn áp và hăm dọa là hai hình thức làm cho chúng thêm sợ sệt, nhút nhát thêm.
Sự nuôi dưỡng của các bậc làm cha mẹ đối với con cái cần phải bình tĩnh trong sự sáng suốt, tùy theo hoàn cảnh và trường hợp mà diễn tiến theo sức mạnh của đứa trẻ, tức là phải có sự vui tươi, khỏe khoắn, thì mới tạo được một sức sống mãnh liệt trong tâm hồn của đứa trẻ, và lúc đó đứa trẻ tự mình sửa đổi, và bản năng của nó không còn có những ý thức sợ hãi.
Phải tìm hiểu mọi sự phát triển của đứa trẻ mà để dung hòa, hành động thì mới kéo được đứa trẻ về với mình với sự vâng lời và nể trọng mình, và khi biết nể trọng thì đứa trẻ sẽ biết tự sửa đổi bản tính.
Lối giao thiệp với người thân
Trong việc giao thiệp với người thân, cũng cần biết từng bản tính của họ, đề tùy trường hợp mà ăn nói cho hợp với tính tình người đó. Sự hợp nhất tính tình trong sự giao thiệp cũng là một bí quyết giúp mau lấy được cảm tình.
Khi trong việc giao thiệp mà thường thấy người thân có tính nóng nảy, giận hờn, phẫn nộ trước lời nói của người khác thì ta nên nói việc gì đó có tính cách làm dịu lòng họ, đừng khơi lại chuyện gì đó có tính cách xóc hông. Nhưng nếu gặp người hay có tính đa sầu, đa cảm thì đừng nên nói chuyện gì làm xúc động tâm hồn họ.