Bổn phận người mẹ

By | May 27, 2016

Thành thật với đứa trẻ trong mọi lời nói là tạo cho nó một ý thức thành thật
Bổn phận làm mẹ phải biết rằng tùy theo trường hợp mà nuông chiều con. Phương cách dạy trẻ là không nên cho con trẻ tìm tòi những câu chuyện của cha, hay mẹ. Một lời than phiền của cha hay mẹ cũng làm cho đứa trẻ mặc cảm, tạo cho nó những sự không hay.
Thành thật với đứa trẻ trong mọi lời nói là tạo cho nó một ý thức thành thật, càng không nên đánh lừa vì nó sẽ hiểu và bắt chước. Nếu bạn cần dạy đứa bé bằng roi vọt thì bạn nên cẩn thận, và đừng nên dỗ dành nó bằng những câu hứa hẹn.
Khi hiểu được người mẹ, hay cha có những tính tình dối gạt, lừa đảo hay nuông chiều, cuộc đời đứa trẻ sẽ thấy bi quan hơn và tư tưởng của đứa trẻ bị lệch lạc.
Dù rằng, mẹ bao giờ cũng yêu con. Yêu con cũng phải có ý thức trách nhiệm, tạo cho nó một tương lai bằng sự mở rộng kiến thức, học hành chứ không phải tạo tương lai bằng một gia tài. Gia tài tuy lớn đến đâu mà đứa con không biết làm gì thì cuộc đời nó sẽ khổ, sẽ oán trách cha, mẹ nó sau này.
Đừng nên tạo cho nó có một tinh thần yếu đuối, ủy mị không có một chút nghị lực để tạo ra yếu tố sống với đời. Thương con như vậy tức là làm hại cho nó.
Trên đời này có không biết bao nhiêu việc hay để rèn luyện cho đứa trẻ có điều kiện tốt. Phải tập rèn cho chúng có một sự nhẫn nại, cương trực và can đảm, không ỷ lại và có đủ điều kiện để chống lại với mọi nghịch cảnh của cuộc đời.
Những yếu tố đó là xây dựng một sự thành công cho con cái sống hàng ngày trong gia đình cũng có ảnh hưởng tinh thần của đứa trẻ không ít. Tuy nhiên, nếu người mẹ biết dạy dỗ cho con những việc tốt, tất nhiên đứa trẻ trở nên tốt.
Các bà mẹ cũng nên tìm hiểu từng giai đoạn của các đứa trẻ qua các thời kỳ và tùy theo thời kỳ mà dạy dỗ.
Đứa trẻ khi mới chào đời khác hơn đứa trẻ lên năm, đứa trẻ lên năm có tánh tình khác hơn đứa trẻ lên tám và tánh tình nó cứ thay đổi cho đến tuổi dậy thì, lại càng bướng bỉnh hơn.
Đứa trẻ vào thời kỳ từ 2, 3 tuổi chưa ý thức được gì cả, nó chỉ ở trong trường hợp tập tành và thụ động, cho đến 6, 7 tuổi đứa trẻ đã có tầm hiểu biết rộng rãi, nó đã biết tự động, đòi hỏi những sự cần thiết theo sự hiểu biết của nó. Cho đến khi đứa trẻ qua 14 hay 15 và kế tiếp là giai đoạn chuyển mình từ trong cơ thể đến ngoài cuộc đời.