Biến đổi của các tế bào

By | June 1, 2016

Sự diễn biến của bào thai thật là rõ rệt trong một thời gian nhất định, không sớm và không trễ
Tùy theo sự biến đổi của các tế bào và tùy theo thời gian biến đổi để hoàn thành một hài nhi rõ rệt. Hài nhi vẫn nằm song song với trứng nếu nó chưa hoàn toàn trở thành hình tượng, cho đến khi hoàn thành thì tất cả những gì trứng đã biến hết vào thân thể của hài nhi rồi.
Thường thường có nhiều bác sĩ lấy nhau sản phụ để chữa trị bệnh, vì nhau chứa nhiều chất bổ rất tốt, chính nhau đã nuôi dưỡng hài nhi và lọc toàn chất bổ.
Sự diễn biến của bào thai thật là rõ rệt trong một thời gian nhất định, không sớm và không trễ. Đây là một sự nhiệm màu huyền diệu. Khi bào thai được 2 tháng rưỡi hình, nó co quắp như một con khỉ con và khi được 3 tháng rưỡi thì đầu to và đổi qua chiều hướng khác.
Ở vào tháng thứ hai trở đi, bào thai đã trở thành rõ rệt hẳn tất cả những bộ phận hoàn toàn đầy đủ và chính lúc đó trở đi, bào thai cần đến hơi thở của người mẹ.
Bào thai từ đó sẽ lớn dần cho đến khi ra chào đời, với những tiếng khóc oa oa đầu tiên.
Vào những tháng thứ tư, bào thai có những cử động khác thường. Những cử động đó làm cho người mẹ hiểu rằng hài nhi đã hoàn toàn và đang hoạt động cho sự sống.
Chỉ từ tháng thứ 5 bào thai đã mọc hết như: tóc, móng tay, móng chân và hình thể thẳng thắn lên, và vào tháng thứ 6 mắt mở ra, nhắm mắt lại bất thường. Từ tháng 7 trở đi kể như bào thai đã có một hình trạng đàng hoàng chờ ra chào đời.
Nói một cách khác, bào thai từ khi kết tụ và thành hình do từng biến đổi đồng nhất và đúng hạn kỳ không tùy theo không gian và thời gian hay một sự gì đó có liên quan đến bà mẹ về vật chất, nó vẫn đồng nhất biến hình theo một luật định huyền dịu không vì một sự bệnh hoạn hay sự thay đổi về hình thái nội tâm nó lại biến đổi theo. Nó vẫn đồng nhất biến đổi theo một hạn kỳ nhất định hoàn toàn không sai lạc và hoàn toàn biến thể theo không gian và thời gian đúng hạn. Nghĩa là không tùy theo không gian và thời gian là vì không gian và thời gian có nhiều biến đổi bất thường và theo không gian và thời gian là một sự nhất định ngày giờ đúng hạn để hình thái biến thể theo.
Vậy nên, khi kết thai và sự thụ thai, không tùy theo hoàn cảnh và sự việc mà bào thai tùy theo đó mà lớn mạnh. Sự lớn mạnh của bào thai đúng hạn kỳ không không bị ảnh hưởng gì ở sự thay đổi của không gian và thời gian.